GSM
Telefon Hemen Ara

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanın ölümünden sonra, mallarının kime ait olacağını gösteren ve hukuki kurallara bağlayan bir hukuk dalıdır. Miras hukuku, ölen bir gerçek kişinin(insanın) malvarlığının, yani mallarının hak, alacak ve borçlarının hayatta bulunan gerçek ve tüzel kişilere geçişini düzenleyen kural ve hükümlerin tamamıdır. Miras hukuku, ölüme bağlı bir mal varlığı hukukudur.

Yasal Olarak Mirastan Hak Talep Edebilecek Olanlar Kimlerdir?

Bir miras bırakanın yasal mirasçısı olmak için Türk Medeni Kanunu’nda bulunan zümre sistemine uygun olup olmadığınıza bakılır. Zümre sisteminegöre birinci derece mirasçılar, miras bırakanın çocukları ve torunlarıdır. İkinci derece mirasçılar miras bırakanın anne ve babasıdır. Üçüncü derece mirasçılar ise büyükanne, büyükbaba ve hala,amca,dayı gibi akrabalardır. Bu üç zümre miras bırakanın mirasında hak sahibi olabilen varislerdir. Saklı paylı mirasçılar dediğimiz kavram ise asıl önem arz eden kısımdır. Mirastan feragat sözleşmesi imzalanmadığı müddetçe saklı paylı mirasçılar mirasçılıktan çıkartılamazlar.

Bununla birlikte evlatlıktan men halen var mı veboşanma mirası etkiler mi sorusu için verilecek cevaplar ise;evlatlıktan çıkartmak artık söz konusu değil, mirasçılık sıfatının kaybolması için kanun açıkça şartlar düzenlemiştir ve bana kötü davranıyor o yüzden evlatlıktan çıkartılsın gibi basit gerekçelerle mirasçılıktan çıkartmak artık mümkün değildir. Diğer sorunun cevabı ise; boşanma kararı kesinleşmişse eşler yasal olarak mirasçı hüviyetinde olamazlar. Eğer miras bırakanın 3. Dereceye kadar mirasçıları ya da alt soyu bulunmuyorsa miras devletin olur.